Skip to main content
北區青少年綜合服務中心
中心消息
中心因應新型冠狀病毒感染的特別措施
2022年02月08日

因近日中心座落的彩麗樓納入強制檢測範圍,為減低病毒蔓延及確保職員和服務受眾的安全,本中心將會實施以下措施:
 
1. 本中心於2月8日至12日暫停開放及停辦所有實體服務,以進行全面清潔及消毒;
2. 已通知參加者以網上形式進行的活動照常舉行外,其他活動一概暫停;
3. 2月8日至12日期間,職員會透過網上及電話形式繼續為社區人士提供服務;
4. 中心將繼續密切留意疫情的發展,按需要作出調節。
 
如有任何查詢,歡迎在上午9時至下午6時(午膳時間﹕下午1時至2時除外)致電2673 2120與本中心職員聯絡。
 
 

                                                                  本中心示
                                                          2022年2月8日